Перехід дитини від гри до учіння є серйозною подією в житті, пов’язаною з появою нових мотивів.

Але це не означає, що гра має бути виключена з діяльності школяра.

У навчанні молодших школярів, зокрема першокласників, певною мірою використовуються ігрові дії.

Гра, як вид діяльності, не тільки зберігається в їх житті, а й продовжує розвиватися.

Особливе значення для розвитку дитини має сюжетно-рольова гра. У молодшому шкільному віці вона стає змістовнішою, ніж у дошкільному.

У рольових іграх дошкільнята творчо успадковують та копіюють події з життя сім’ї, дитячого садка, тоді як рольова гра молодших учнів грунтується на взаємовідносинах у класному і шкільному колективі, на стосунках літературних та історичних героїв тощо.

У рольовій грі діти розвивають свою творчу фантазію, самостійно тренуються в засвоюванні соціальних форм поведінки, навчаються звертати увагу на реальних і символічних учасників гри, набувають цінного досвіду, важливого для по- дальшого їхнього розвитку.

У рольовій грі дитина підлягає прийнятим правилам. Вона виявляє готовність, на вимогу партнерів по грі, взяти на себе іншу, менш цікаву роль.

Подальшого розвитку у молодшому шкільному віці набувають конструктивні ігри.

Вони сприяють більшій обізнаності з властивостями різних матеріалів, усвідомленню просторового їх розміщення, диференціації форм тощо.

Особливої уваги потребують ігри, пов’язані з комп’ютером. Це питання вимагає спеціального вивчення змісту ігор, їх впливу на розвиток дитини, її психофізіо- логічний стан, включаючи і здоров’я дитини.

Вміло спрямована вчителем і батьками гра молодших учнів може стати одним із засобів організації та поліпшення навчально-виховної роботи.

Якщо в процес навчальної діяльності включити елементи гри, то можна викликати у дітей приємні пере- живання і тим підвищити їх пізнавальну активність. Молодші школярі з більшим інтересом виконують трудові завдання ігрового характеру.

Розвиток ігрової діяльності в молодших школярів іде від побутових ігор з виробничим сюжетом та із тим, що відображає суспільно-політичні події. Поряд із сюжетними значне місце займають рухливі і настільні ігри.

Є значні індивідуальні й вікові особливості у виборі учнями молодших класів кількості різноманітних ігор. В одних дітей число їх за тиждень не перевищує п’яти, а в інших — доходить до чотирьох на день. Найактивніші, щодо кількості різно- манітних ігор, учні других класів. В учнів третіх класів їх трохи менше, але вони змістовніші.

Є також деякі відмінності в іграх хлопчиків та дівчаток.

Перші віддають перевагу розвагам з автомашинами, літаками, ракетами. У других переважають ігри з ляльками. УII— IV класах інтерес дівчаток до гри з ляльками дещо знижується, але продовжує займати значне місце.

Оставить комментарий

Adblock
detector