Читать статью на русском языке

Раніше моя доч­ка бу­ла до­сить спокійна, ми з нею скрізь ра­зом
хо­ди­ли, а те­пер спокійно не мо­же хо­ди­ти — бігає підтюпцем,
ми­го­тить на­вко­ло ме­не, ніби й зі мною йде, але як дзиґа.
Стра­шен­но дратує!

Для лю­ди­ни стриб­ки — не са­мий зруч­ний,
але ве­се­лий спосіб пе­ре­су­ван­ня. У віці від трь­ох до п’яти років
діти хо­чуть ве­се­ли­ти­ся.

Во­ни вже ба­га­то чо­го вміють, але
як і раніше безтурботні. Біг підтюпцем, з од­но­го бо­ку, свідчить про
освоєння ще од­но­го ти­пу моторної активності, а з іншого — про
кип­ля­чу енергію і радісний настрій.

Так що як­що ма­ма
роз­дра­то­ва­на стриб­ка­ми ди­ти­ни, це мо­же го­во­ри­ти про те, що,
не­зва­жа­ю­чи на свою вто­му, во­на при­муд­ри­ла­ся ство­ри­ти для
ма­лю­ка ат­мо­сфе­ру свят­ко­во­го, без­тур­бот­но­го, ве­се­ло­го
ди­тинст­ва.

Ав­тор: Ан­на Крав­цо­ва

Оставить комментарий

Adblock
detector