Читать статью на русском языке

Чим ясніше до­рос­лий показує, чо­го він чекає від ди­ти­ни, тим більше ясності у відносинах.

Підлітки
в на­ба­га­то більшому ступені, ніж маленькі діти, ма­ють по­тре­бу в
то­му, щоб по­чу­ти від нас чітке «так» або «ні «. Ніяких «мо­же бу­ти»:
підлітки терпіти не мо­жуть половинчатість і невизначеність.

Як­що
ви займаєте бай­ду­жу позицію, во­ни не зна­ють, як су­ди­ти про вас і
про са­мих се­бе. У відно- синах з підлітком кра­ще за будь-яких
об­ста­вин за­ли­ша­ти­ся со­бою, не­хай він навіть зне­на­ви­дить вас
за те, що ви вста­но­ви­ли ту чи іншу за­бо­ро­ну.

Ні, це не
за­клик до пе­ретво­рен­ня сім’ї в ка­зар­му і не за­ява, що,
за­сто­су­вав­ши вла­ду од­но­го ра­зу, ви повинні зав­ж­ди і скрізь
бу­ду­ва­ти відносини на пра­во силь­но­го. Та­ка поведінка
ви­прав­да­на в пев­ний мо­мент і тільки для то­го, щоб вста­но­ви­ти
межі, зро­би­ти вибір або відповісти на ви­мо­гу.

Па­ра­док­саль­но,
що цей мо­мент мо­же ста­ти пре­крас­ним «ви­пуск­ним кла­па­ном» в
конфлікті й навіть да­ти по­штовх до спілкування та взаєморозуміння.
Пе­ре­жив­ши та­кий конфліктний мо­мент, ми мо­же­мо відкрити для се­бе
можливість но­вих відносин з на­ши­ми дітьми.

Оставить комментарий

Adblock
detector