Ознаки у поведінці тих батьків, у яких діти мають хороші результати у навчанні.

1. Батьки мають реальне уявлення про поточні досягнення своїх дітей. Такі батьки допомагають дітям розвивати упевненість у собі, заохочують до виконання відповідних віку завдань у школі і вдо- ма.

2. Ставлення батьків до дітей відрізняється тепло- тою і любов’ю. Вони використовують методи кон- тролю і підтримки дисципліни, характерні скоріше для авторитарного, ніж демократичного стилю. Діти знають межі дозволеного, але при цьому по- чувають себе у безпеці і знають, що вони бажані і любимі.

3. Батьки постійно спілкуються з дітьми, читають їм книги, уважно вислуховують дітей, розмовля- ють з ними, підтримують інтерес до пізнання.

Розлучення батьків, насилля в родині створюють сильні стреси у дітей і суттєво впливають на їх шкільне навчання. Ще до розлучення батьків молодший школяр здатний помічати розлади між батьками, що створює емоційну напругу та різні уявлення про те, що буде з ним після розлучення батьків. У більшості випадків у таких дітей зни- жується навчальна успішність. Коли ж наступає розлучення, у молодшого школяра з’являється по- чуття суму, гніву, тривоги. Дитина стає приду- шеною, або занадто подразливою і, у більшості випадків, починає погано вчитися, стає неслухня- ною, а у 4—7 класах може, з великою імовірністю, втратити емоційний зв’язок з родиною.

Неповна родина по-різному впливає на навчальні успіхи молодших школярів. У тих випадках, коли мати-одиначка не має постійної роботи, мате- ріально незабезпечена, в неї виникає постійна емоційна напруга, депресія, невротична тривога. Все це у більшості випадків негативно відбива- ється і на емоційному стані дитини, її розумовому розвитку, на успіхах у навчанні. Дещо краще становище у того молодшого школяра, де мати-одиначка має постійну роботу, яка їй подобається. У такій неповній родині часто спостерігається високий рівень самоповаги і відносно сильне по- чуття родинної єдності і солідарності. Все це створює соціально-психологічні умови для успіш- ного навчання дитини.

Оставить комментарий

Adblock
detector