Читать статью на русском языке

Всі бать­ки зна­ють, що но­во­на­род­же­но­го ма­лю­ка найк­ра­ще
го­ду­ва­ти груд­ним мо­ло­ком, особ­ли­во як­що ма­ма і не­мов­ля
по­чу­ва­ють се­бе добре.

Але навіть цій чудовій їжі мо­же
зна­до­би­ти­ся перевірка на «надійність». Як її про­вес­ти і в яких
ви­пад­ках во­на необхідна?

Найк­ра­щий спосіб дізнатися, чи
все в по­ряд­ку з груд­ним мо­ло­ком, — перевірити йо­го на
стериль- ність. До речі, цей аналіз кра­ще зро­би­ти всім ма­мам, дітям
яких ще немає 6 місяців. Але особ­ли­во важ­ли­во прой­ти перевірку,
як­що:

 • ма­люк з’явив­ся на світ раніше терміну, переніс інфекцію;

 • у ма­лю­ка дисбактеріоз або гнійний ви­сип;

 • у ма­ми є якісь хронічні хво­ро­би, про­бле­ми з іму- нітетом, во­на прий­ма­ла антибіотики;

 • жінку турбує застій мо­ло­ка (лак­тос­таз) або мас­тит (за­па­лен­ня молочної за­ло­зи).

Дослідження мо­ло­ка на стерильність (бактеріо- логічний посів) мож­на
зро­би­ти у мікробіологічній лабораторії, а спо­чат­ку — пра­виль­но
зібрати мо­ло­ко.

Підготовка до дослідження

 • Про­кип’ятіть 2 плас­ти­ко­вих кон­тей­не­ра або не- великі скляні ба­ноч­ки ра­зом з криш­кою 20 хви­лин.

 • Пе­ред зціджування ви­мий­те ру­ки і гру­ди з ми­лом, протріть те й інше спир­том, а потім — сте­риль­ною сер­вет­кою.

 • Зберіть 5-10 мл мо­ло­ка з кожної молочної за­ло­зи в окре­му ба­ноч­ку.

 • Про­тя­гом 3 го­дин відвезіть мо­ло­ко на аналіз.

Три варіанти роз­вит­ку подій

 • 1-й варіант. Мікроби не «зійшли». Це означає, що мо­ло­ко сте­риль­не.

 • 2-й
  варіант.
  У молоці ви­я­ви­ли «безпечні» бактерії: епідермальний і
  сапрофітні стафілоко- ки, ен­те­ро­кок. Як­що їх не­ба­га­то, лікування не
  потрібно.

 • 3-й варіант. У молоці знайдені хвороботворні мікроби. У
  цьо­му ви­пад­ку мамі потрібно звер­ну­ти­ся до фахівців (педіатра та
  ди­тя­чо­го гаст­ро­ен­те­ро­ло­га).

Небезпечні мікроорганізми
мо­жуть про­ник­ну­ти в груд­не мо­ло­ко з «сусідніх територій»
(на­прик­лад, з хво­ро­го зу­ба, звідки бактерії по­ши­рю­ють­ся по
всьо­му організму) або че­рез маленькі, непомітні оку тріщини в сос­ках.

Як пра­ви­ло, такі ситуації ви­ни­ка­ють, ко­ли захисні си­ли
організму да­ють збій: на­прик­лад, че­рез пе­рев­то­му або хронічні
про­бле­ми…

Го­ду­ва­ти або не го­ду­ва­ти?

Навіть
як­що в ма­ми­но­му молоці ви­яв­лять шкідливі мікроби, це не означає,
що ма­лю­ка до­ве­деть­ся пе­ре­вес­ти на суміші.

 • По-пер­ше, бактерії в груд­но­му молоці не так час­то вик­ли­ка­ють у дітлахів про­бле­ми зі здо­ров’ям.

 • По-дру­ге,
  для то­го щоб вилікувати ма­му, лікарі рідко при­зна­ча­ють
  антибіотики. Замість них ре­ко­мен­ду­ють натуральні пре­па­ра­ти — а їх
  цілком мож­на поєднувати з го­ду­ван­ням.Оставить комментарий

Adblock
detector