Від її якості ба­га­то в чо­му за­ле­жить здо­ров’я ди­ти­ни.

Фахівці
прийш­ли до вис­нов­ку, що лю­ди, які ба­га­то років поспіль п’ють
за­над­то «м’яку» во­ду (у складі якої ма­ло кальцію і магнію), схильні
до хво­роб сер­ця і су­дин, а «жорст­ка» (високомі- нералізована) во­да
мо­же при­звес­ти до по­яви се­чо­кам’яної хво­ро­би.

За­хо­ди без­пе­ки

Лікарі-педіатри
ре­ко­мен­ду­ють да­ва­ти ма­лю­кам спеціальну ди­тя­чу во­ду, яку
до­бу­ва­ють з при­род­них дже­рел. Її якість і склад найк­ра­щим чи­ном
підходить ма­лень­ким го­ро­дя­нам.

Оставить комментарий

Adblock
detector