Читать статью на русском языке

При­ро­да под­ба­ла про те, щоб за­хис­ти­ти очі лю­ди­ни від
не­без­печ­но­го випромінювання: див­ля­чись на сон­це, ми інстинктивно
при- мружуємося, наші зіниці зву­жу­ють­ся, по­слаб­лю­ю­чи яс­кра­ве
світло.

Крім то­го, криш­та­лик ока має при­род­ний фільтр, який
не пропускає до сітківки ультрафіолетові промені. Але ма­лю­кам, у
чиєму організмі захисні механізми ще не налагоджені, потрібна
до­по­мо­га.

Навіть як­що лич­ко ди­ти­ни за­хи­ще­не від сон­ця
па­на­мою, підберіть йо­му перші сонячні оку­ля­ри (до речі, для дітей
мо­лод­ше 2 років їх не існує).

Пе­ре­ко­най­те­ся в то­му, що
оку­ля­ри ма­ють мар­ку­ван­ня СЕ і скла з індексом за­хис­ту 3 (силь­не
випромінювання на березі мо­ря або в го­рах) або 4 (ду­же силь­не
со­няч­не випромінювання для тих, хто займається вод­ни­ми і гірськими
ви­да­ми спор­ту).

Зверніть ува­гу на те, щоб скель­ця бу­ли зроблені з органічного матеріалу, тоб­то бу­ли не­бит­ки­ми. Будь­те обережні!

Малюкові потрібні сонячні оку­ля­ри хорошої якості.

Дешеві
моделі не ма­ють відповідного за­хис­ту, а зна­чить, не тільки не
вбе­ре­жуть очі від сон­ця, але й при­не­суть їм шко­ду: збільшена за
тем­ни­ми скель­ця­ми зіниця про­пус­тить на­ба­га­то більше
не­без­печ­но­го ультрафіолету, що загрожує до­сить бо­лю­чим опіком.

Навіть самі надійні сонцезахисні кре­ми не до­зво­ля­ють ма­лю­кам дов­го за­ли­ша­тись під сон­цем.

Оставить комментарий

Adblock
detector