Читать статью на русском языке

Вам хо­четь­ся ви­рос­ти­ти міцну і успішну спорт­смен­ку-чемпіонку,
про­те ви пережи- ваєте, чи не впли­нуть фізичні на­ван­та­жен­ня на
ре­про­дук­тив­не здо­ров’я донь­ки?

Пе­ре­жи­ван­ня
обґрунтовані — ад­же надмірно активні фізичні на­ван­та­жен­ня
не­га­тив­но впли­ва­ють на ре­про­дук­тив­не здо­ров’я як дівчаток, так
і жінок. Приміром, буває так, що у юних спорт­сме­нок у період зма­гань
припиняється менструація. Це своєрідна за­хис­на реакція організму.

Як­що
жит­тя дівчинки пе­ре­на­си­че­не за­нят­тя­ми і емоціями — спорт,
му­зич­на шко­ла, драм­гур­ток та інше, то в ста­те­во­му роз­вит­ку
мо­жуть ви­ник­ну­ти збої. Гінекологи ка­жуть, що з ре­про­дук­тив­ним
здо­ров’ям все добре у тургенєвських па­ня­нок — дівчаток, які не
хви­лю­ють­ся, ве­дуть спокійний спосіб жит­тя і ви­ши­ва­ють
хрес­ти­ком. Про ви­ши­ван­ня ска­за­но, без­умов­но, об­раз­но.

Не
на­ма­гай­те­ся зро­би­ти зі своєї доч­ки зірку фігурного ка­тан­ня або
художньої гімнастики на шко­ду її здо­ров’ю, не зму­шуй­те її
вит­ри­му­ва­ти надсильні на­ван­та­жен­ня. Ад­же в житті дівчинки є
важ­ли­ва сто­ро­на — ма­те­ринст­во і во­на з ча­сом бу­де щас­ли­ва
по­ра­ду­ва­ти вас здо­ро­ви­ми і міцними ону­ка­ми.

Оставить комментарий

Adblock
detector