Невід’ємним пра­вом ди­ти­ни є можливість у процесі роз­вит­ку дослідити всі затишні ку­точ­ки і отво­ри сво­го тіла.

То­му,
ма­лю­ки чіпають ру­ка­ми свій язик, дістають бруд, який наз­би­рав­ся
між паль­ця­ми ніг, чіпають свої геніталії, за­со­ву­ють пальці у ву­ха.

У дітей все незвідане викликає силь­ний за­хват, і ви, до
певної міри повинні на­да­ти їх са­мим собі, щоб во­ни відчули радість
від самопізнання.

Отво­ри ніздрів ідеально відповідають розміру
ма­лень­ких пальчиків, і, як­що ва­ша ди­ти­на зна­хо­дить якісь скар­би
всередині, ко­ли-не­будь во­на за­хо­че зно­ву їх відшукати.

Пам’ятай­те,
що це всьо­го ли­ше про­бле­ма пере- хідного періоду. Як­що ви бу­де­те
на­да­ва­ти їй за­над­то ве­ли­ке зна­чен­ня, ва­ша ди­ти­на мо­же
про­дов­жу­ва­ти ко­пир­са­ти­ся в носі, тільки для то­го, щоб
вик­ли­ка­ти ва­ше роз­дра­ту­ван­ня.

Замість то­го, щоб
обу­рю­ва­ти­ся — допоможіть дитині про­чис­ти­ти свій но­сик або
навчіть її як це зро­би­ти за до­по­мо­гою носової хуст­ки.

Ав­тор: Яна Мерфі

Оставить комментарий

Adblock
detector