Читать статью на русском языке

Жи­ри — одна з трь­ох го­лов­них скла­до­вих на­шо­го раціону, але їх
над­ли­шок при­зво­дить до не­ба­жа­них результатів. Як до­би­ти­ся
ідеального ба­лан­су?

Молочні про­дук­ти. У рік дитині мож­на
да­ва­ти тво­рог, сир, сме­та­ну, але тільки не підвищеної жирності.
«Обтяжені про­дук­ти» мо­жуть вик­ли­ка­ти про­бле­ми з трав­лен­ням.

До то­го ж важ­ли­вих по­жив­них ре­чо­вин в них стільки ж, скільки в стан­дарт­них ана­ло­гах, але калорійність в ра­зи більша.

І
ще од­не пра­ви­ло: чим ви­ща жирність про­дук­ту, тим гірше
за­сво­ю­ють­ся з ньо­го залізо і кальцій. Але знежирені варіанти
ма­лю­ку теж не потрібні, то­му в ідеалі потрібно вит­ри­му­ва­ти
традиційну план­ку: для мо­ло­ка й кефіру — це 2-3,2%, для си­ру — 35-45%,
для тво­ро­га — 5-9%, для сме­та­ни — 10-20 %.

Верш­ко­ве мас­ло
жирністю 72-82% мож­на до­да­ва­ти в ка­шу з 5 місяців по­чи­на­ю­чи з
1-4 г (до ро­ку об­сяг до­во­дить­ся до 5-6 г).

М’ясо. Кач­ка і
гу­сак вирізняються підвищеною жирністю, то­му дітям їх не
про­по­ну­ють. Всі інші ви­ди м’яса ма­лю­кам не протипоказані,
го­лов­не — виб­ра­ти потрібний шма­то­чок, як­що ви готуєте їжу для
ди­ти­ни самі. Чим мо­лод­ша тва­ри­на і ви­щий сорт м’яса, тим кра­ще.

В
ссавців са­мою пісною вважається вирізка, у птахів — груд­ка. В
м’яс­них ди­тя­чих пю­ре кількість жи­ру стро­го рег­ла­мен­то­ва­на, і
по­бо­ю­ва­ти­ся пе­ре­до­зу­ван­ня не потрібно. Як про­дукт при­кор­му
м’ясо вво­дить­ся з 6-7 місяців.

Ри­ба. Нежирні сор­ти (су­да­ка,
тріску, кам­ба­лу) мож­на про­по­ну­ва­ти малюкові з 8 місяців. У
готові кон­сер­ви деякі ви­роб­ни­ки до­да­ють сьом­гу, але кількість
жи­ру в них не перевищує вікову нор­му. На звичайній кухні до­мог­ти­ся
та­ко­го ре­зуль­та­ту не­мож­ли­во, то­му сьом­гу до­машньо­го
при­го­ту­ван­ня кра­ще про­по­ну­ва­ти не раніше 6 років, як і всі інші
жирні сор­ти (скумбрію, пал­тус та ін.)

Не­пра­виль­ний
вис­но­вок.
Жирні про­дук­ти нерідко з’яв­ля­ють­ся в ме­ню ди­ти­ни
ду­же ра­но, ад­же ба­га­то мам готові по­спе­ре­ча­ти­ся, що їхній
ма­люк — са­мий ху­дий на світі.

Зай­ву порцію м’яса з ово­ча­ми
ма­люк на­вряд чи з’їсть, то­му бать­ки йдуть на хитрість, замінюючи
мо­ло­ко верш­ка­ми, хліб бу­лоч­ка­ми, тріску пал­ту­сом, і з чис­тою
совістю при­го­ща­ють йо­го олад­ка­ми і пель­ме­ня­ми.

Але
про­дук­ти підвищеної жирності не безневинні: во­ни не за­ли­ша­ють
місця для здорової їжі і фор­му­ють шкідливі смакові звич­ки.

До­по­мог­ти
малюкові з ма­лень­кою ва­гою мо­же тільки лікар: ли­ше вста­но­вив­ши
при­чи­ну про­бле­ми, мож­на підібрати аде­кват­не лікування та
при­зна­чи­ти пра­виль­ну дієту.

Оставить комментарий

Adblock
detector