Читать статью на русском языке

Блідість, апатичність, летаргічний стан мо­жуть бу­ти озна­ка­ми анемії.

Необхідно
про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з лікарем щоб вик­лю­чи­ти інші при­чи­ни
цьо­го ста­ну. Як по­во­дить­ся ди­ти­на з малокрів’ям? Як­що дворічна
ди­ти­на про­ве­ла ра­нок, весь час пе­ре­хо­дя­чи з ди­ва­на на крісло і
на­зад, при­чо­му у неї ледь вис­та­чи­ло си­ли підняти го­ло­ву. Во­на
бе­ре іграшку, випускає з рук її, бе­ре кни­гу, випускає і її, потім
падає са­ма на підлогу. Те­пер во­на си­дить на килимі і ди­вить­ся на
вас з мов­чаз­ним бла­ган­ням… Во­на повністю ви­чер­па­ла свої си­ли,
не див­ля­чись на те що спа­ла всю ніч…

Здорові діти —
особ­ли­во двохрічні — весь час ска­чуть, як м’ячи­ки. Во­ни не
зу­пи­ня­ють­ся ні на хви­ли­ну, хіба щоб на­пас­ти на кішку, змах­ну­ти
кни­ги з полиці або ски­ну­ти на підлогу сковорідку і каструлі. Так що
ко­ли ди­ти­на сповільнюється до ходь­би, при­чо­му млявої, апатичної
ходь­би, — прий­шов час звер­ну­ти­ся до лікаря.

Іноді про­бле­ма
полягає в залізодефіцитній анемії. Це особ­ли­во ймовірно, як­що ва­ша
ди­ти­на переживає період стрімкого зрос­тан­ня, що припадає у хлопчиків
на вік від 9 до 18 років, а у дівчаток при­близ­но на вік, ко­ли
починається менструація. У цей час діти мо­жуть час­то відчувати
по­тре­бу в більшій кількості заліза, ніж міститься в нормальній
збалансованій їжі.*

Підготувала: Дар’я Ра­ху­бовсь­ка

* В
статті ви­ко­рис­та­но матеріал з кни­ги Д. В. Юр’єва
«Міні-енциклопедія ди­тя­чих хво­роб для мам і татусів», ви­дав­ниц­т­во
«Ци­та­дель-трейд», 2005.


Оставить комментарий

Adblock
detector