Читать статью на русском языке

За­кла­де­ний ніс — це ще не хво­ро­ба, а тільки її симп­том.

За
ним мо­жуть хо­ва­ти­ся самі різні, іноді вель­ми серйозні, про­бле­ми,
вирішити які без до­по­мо­ги лікаря ніяк не вдасть­ся.

За­сту­да

 • У ма­лю­ка «за­би­тий» ніс, уві сні ма­люк го­лос­но со­пе і хро­пе.

 • Че­рез день-дру­гий з’являється не­жить; про­зо­ра «во­дич­ка» змінюється гус­ти­ми жов­ту­ва­ти­ми виділеннями.

 • У ма­лень­ко­го мо­же захворіти гор­ло.

 • На 2-3-й день з’являється тем­пе­ра­ту­ра.

 • Ди­ти­на відмовляється від їжі, виглядає мля­вою.

Аденоїди

 • Дитині важ­ко ди­ха­ти но­сом.

 • Вночі ма­люк хро­пе — спо­чат­ку тільки ко­ли ле­жить на спині, а потім і в будь-яко­му положенні.

 • Ма­лень­ко­го мо­жуть тур­бу­ва­ти головні болі.

 • Тем­пе­ра­ту­ра в нормі або злег­ка підвищена (37 ° С).

Ви
помітили, що рот ма­лю­ка час­то напіввідкритий? Є підстави запідозрити
у ди­ти­ни аденоїди — силь­но збільшені ми­г­да­ли­ни но­со­глот­ки.

Ця
про­бле­ма найчастіше з’являється у дітей з 3 років: крихітка частіше
застуджується, а під час хво­ро­би ніс закладає так силь­но, що
«звільнити» йо­го не вдається навіть вип­ро­бу­ва­ни­ми крап­ля­ми. У
такій ситуації ма­ля обов’яз­ко­во по­ка­за­ти лор-лікарю.

Не
бійтеся, що він на­пра­вить ди­ти­ну на операцію — з віком аденоїди
час­то про­хо­дять самі, а до цьо­го ча­су маляті до­по­мо­жуть ліки і
дихальні впра­ви. Ви­да­ля­ти аденоїди до­ве­деть­ся тільки у ви­пад­ку
усклад­нень або як­що во­ни бу­дуть рос­ти навіть після 5 років.

Стороннє тіло в носі

 • Ніс за­кла­де­ний тільки зліва чи спра­ва.

 • З однієї ніздрі виділяється слиз або гній з неприємним за­па­хом.

Ма­люк не зав­ж­ди мо­же помітити, як до ньо­го в ніс по­тра­пи­ла на­мис­тин­ка, гай­ка або папірець.

Та­кий
пред­мет не­прос­то розгледіти і бать­кам, так що кра­ще відразу
звер­ну­ти­ся до лікаря — спро­би дістати «дрібницю» мо­жуть при­звес­ти
до то­го, що ди­ти­на по­перх­неть­ся.

Як­що ж неприємність
ста­ла­ся на ва­ших очах і на­мис­тин­ка ще не встиг­ла прой­ти
гли­бо­ко, спро­буй­те по­лос­ко­та­ти в носі ма­лю­ка ват­кою, щоб він
чхнув.

Оставить комментарий

Adblock
detector