Читать статью на русском языке

Під ювенільними кровотечами розуміють функціональні маткові кровотечі, що розви- ваються у дівчаток-підлітків у період ста- нов­лення менструальної функції — вік 12-18 років.

До істинних ювенільний кровотеч відносяться дис- функціональні маткові кровотечі, що виникають в період становлення менструальної функції, тобто кровотечі, в основі яких лежать пору­шення гормо- нального фону і відсутні первинні органічні захво- рю­вання статевої сфери (пухлини, інфантилізм, вади розвитку та системні захворювання). Юве- нільно-маткові кровотечі виникають, як правило, через 2 — 3 роки після становлення менструальної функції.

У розвитку ювенільних дисфункційних маткових кровотеч провідна роль належить інфекційно-токсичному впливу на функціонально не зрілі структури гіпофіза і гипоталямус, які регу­люють функцію яєчників. Особливо несприятлива дія інфекції при хронічному тонзиліті. Певну роль відіграють психічні травми, фізичні перевантаже- ння, неправильне харчування (зокрема, гіповіта- міноз).

Симптоми

Для ювенільних кровотеч характерний особливий тип порушення процесу овуляції, при якому відбувається зворотний розвиток фолікулів, які не досягли овуляторної стадії зрілості. При цьому порушується вироблення статевих гормонів в яєчниках: продукція естрогенів стає відносно низькою і монотонною.

Прогестерон утворюється в незначній кількості. У результаті ендометрій не змінюється, що переш- коджає його відторгнення (тоб­то нормальній мен- струації) і обумовлює тривалу кровотечу. Трива­ла кровотеча сприяє також недостатній скорочу- вальній активності матки, що не досягла ще остаточного розвитку.

Стан хворої залежить від ступеня крововтрати і тяжкості кровов­трати. Характерні слабкість, від- сутність апетиту, стомлюваність, головні болі, блідість шкіри і слизових оболонок, тахікардія, неритмічні більш-меньш рясні кровотечі з піхви, що може призводи­ти до розвитку анемії, в тому числі важкої. У цьому основна небез­пека ювенільних кровотеч.

Діагностика

Діагноз ювенільної кровотечі у дітей заснований на типовій клінічній картині, відсутність овуляції підтверджується тестами функціональної діагнос- тики. Диференціальний діагноз проводять із зах- ворюваннями крові, що супроводжується під- вищеною кровоточивістю (наприклад, з тромбо- цитопенічною пурпурою), гор­монально-активною пухлиною яєчника, міомою і саркомою матки, рак шийки матки, при перериванні вагітності у осіб старше 14-15 років. При порушеннях згортання крові в анамнезі є ознаки на носові кровотечі і кровотечі після екстракції зубів, відзначаються кровоточивість ясен, петехії, множинні підшкірні крововиливи; діагноз підтверджується при спе- ціальному дослідженні системи згортання крові.

При диференційній діагностиці ювенільних матко- вих кровотеч в пу­бертатному віці вирішальне значення мають ультразвукове дослідження (УЗД) матки і яєчників, що дозволяє виявити збільшення та зміну їх луна-структур, і бімануальне (прямо- кишко­ве) гінекологічне дослідження при ви- порожненні кишечника та се­чового міхура. Іноді проводиться огляд шийки матки за допомогою дитячих піхвових дзеркал або вагіноскопія з освітлювальною сис­темою.

Лікування

Лікування ювенільних кровотеч включає два етапи: зупинку кровотечі та профілактику реци- диву кровотечі. Вибір методу зу­пинки кровотечі у дітей та підлітків залежить від стану хворої.

Оставить комментарий

Adblock
detector