Читать статью на русском языке

Нормальний статевий розвиток дівчаток за- лежить від багатьох процесів, що протіка- ють в цей час в організмі.

Різноманітні несприятливі дії зовнішнього і внутріш- нього середови­ща нерідко ведуть до порушення діяльності окремих ланок репродуктивної системи, а в подальшому до гінекологічних захво­рювань, безпліддя або народження неповноцінного потом- ства.

Основними факторами ризику вважаються розумо- ві та фізичні пере­вантаження, інтенсивні заняття спортом, неправильне харчування, тривалий приг- нічений психічний стан підлітка у зв’язку з нев- мінням знайти своє місце в школі, в суспільстві однолітків, конфліктні ситуації в сім’ї. Дуже важ- ливу роль відіграє правильна постава, так як вона сприяє правильному розташуванню внутрішніх стате­вих органів.

Піклуючись про збереження свого здоров’я, дів- чинка не повинна сліпо слідувати сучасній моді. Міні-спідниці, джинси в обтяжку, тонкі трусики з синтетичних тканин, короткі зимові куртки — все це веде до переохолодження статевих органів.

Часто доводиться бачити дівчаток, які сидять на кам’яних сходах. Це неприпустимо, особливо під час менструацій. Не менш шкідливе перебування в мокрих трусиках або купальниках. Негативно впли­вають на репродуктивну систему всілякі інфек- ційні та хронічні за­хворювання, особливо хроніч- ний тонзиліт, ангіна, грип.

Безумовно, батьки повинні з дитинства привчити дівчинку до до­тримання гігієни і щоденного обми- вання теплою водою з милом зовнішніх статевих органів. На батьків лягає і основна частка відпо- відальності за створення сприятливої психоемо- ційної обста­новки в сім’ї. Батьки дівчинки повинні також стежити за дотриман­ням нею режиму дня, чергуванням праці та відпочинку, правиль­ним харчуванням і обов’язковим виконанням проце- дур, що гарту­ють.

При цьому треба пам’ятати про найголовніше — регулярні візити до дитячого та підліткового гінеколога. Дитячий гінеколог допоможе дівчинці вирішити всі її «жіночі» проблеми.

При досягненні 16-річного віку дівчинка має таке ж право на конфіденційність своїх відносин з лі- карем — гінекологом, як і дорос­ла жінка. Вона вже сама вирішує, йти їй на прийом чи ні, повідомити про це батькам або промовчати, чи запропонувати мамі піти разом з нею або відправитися до лікаря самій.

Оставить комментарий

Adblock
detector