Читать статью на русском языке

Май­же кож­на жінка, що використовує кон­тра­цеп­ти­ви, забуває прий­ня­ти від двох до де­ся­ти таб­ле­ток у рік.

Самі
забудькуваті — жінки 30-34 років, які прос­то втом­лю­ють­ся постійно
пам’ята­ти про те, що щод­ня в один і той же час повинні прий­ма­ти
таб­лет­ки.

Але іноді, як вважає фран­цузь­кий гінеколог і
пси­хо­те­ра­певт Мішель Ла­шов­ски (Michele Lachowsky), та­ка
забудькуватість має при­хо­ва­ний сенс: «Я не по­вин­на завагітніти, але
я цьо­го ду­же хо­чу».

При­чи­ни цьо­го ба­жан­ня мо­жуть бу­ти
різними. Дівчина-підліток шукає підтвердження то­го, що во­на вже
дозріла і мо­же вва­жа­ти се­бе повно- цінною жінкою.

Для жінки
після 45 вагітність є до­ка­зом то­го, що молодість ще не пішла
оста­точ­но. І для ба­гать­ох це несвідома спро­ба утри­ма­ти чоловіка,
зв’язок з яким здається не­до­статньо міцним.

Оставить комментарий

Adblock
detector