Читать статью на русском языке

До цих пір було не ясно, що і як насправді бачать новонароджені діти. Це перевірити дуже складно, тому що вони не можуть нам розповісти про свої зорові враження і кар- тинки оточуючого їх світу.

Вчені з Університету Вашингтона провели ряд випробувань, вико­ристовуючи систему відображе- ння мозку, зроблене у формі машин­них ігор 1980-их. Цей пристрій дозволяє зафіксувати зміни в елек­тричних полях головного мозку, які відбува- ються, коли групи нефроцитів активізуються разом (у момент сприйняття будь-якої зорової інформа- ції).

Завдяки цим дослідженням, вчені встановили, що восьмимісячні не­мовлята пов’язують зорові карти- ни воєдино, щоб формувати для сприйняття цілий об’ємний об’єкт. Але, діти більш раннього віку, зокрема — шестимісячні, ще не мають чіткої об’єм- ної картини сприй­няття.

Що чують немовлята?

Професор мови і слуху — Лінн Вернер з Універ- ситету Вашингтона довів, що немовлята чують всі частоти одночасно, причому так, що вони можуть відповідати на несподівані звуки, наслідуючи їм.

Діти до року спочатку видають звуки, схожі на писк і вереск, які виходять звідусіль, але в інших діапазонах звуку, які не доступні для сприйняття дорослій людині. Ці звуки є переважаючими в за­гальному потоці звукової інформації, тому, дитина саме їм і наслідує.

У міру дорослішання, грань звукового сприйняття звужується і тоді дитина починає наслідувати зву- ки дорослих, розвиваючи свою власну мову.

Немовлята, використовують різний підхід до зву- кового сприйняття інформації. Спочатку вони не мають виборчої зосередженості на звуках дорос- лих, і тому вони не звертають постійної уваги на якісь окремі об’єкти — джерела звуку. Лінн Вернер каже, що: «Вони зав­жди, слухають широкосмуго- вий набір частот або навіть всі частоти одночас- но».

Перевага немовлят у сприйнятті звуків у порівнянні з дорослими оцінюється в серед- ньому в 15 децибел.

Професор підкреслює, що: «Якщо Ви говорите з немовлям або читаєте йому історію чи казку, сто- ронні перешкоди у вигляді співу птахів, вклю- ченого телевізора або радіо, звуків машин з ву- лиці або деренчання дрилі сусіда, можуть бути проблемою для сприй­няття того, що Ви йому чи- таєте. Тому, Ваше завдання — вимкнути всі можливі джерела звуків і захистити дитину від інших сторонніх зовнішніх шумів хорошою звукоізоля- цією».

Як спілкуються немовлята?

Дуже давно підмічено, що грудні діти будь-яких народів, не залеж­но від того, якою мовою розмовляють їх батьки, здатні розуміти інших дітей того ж віку. Наприклад, вони здатні визначати і роз­шифровувати такі звуки, які означають: дай мені, давай пограємо, йди від мене, давай зна- йомитися і т.д.

Вчені припускають, що перші звуки дітей більш старшого віку, ти­пу «ма» і «па» можливо, є залиш- ками тієї єдиної мови, на якій гово­рили самі перші люди на землі. Як повідомляють дослідники, малю­ки часто повторюють чотири основні звукові комбінації.

На думку вчених, такі звукові комбінації більш по- ширені в сучасній мові, ніж інші.

Лінгвісти припускають, що дані звуки утворені з ранніх «материнсь­ких прамов», на яких засновані сучасні слова.

Джерело: SciTecLibrary.com

Оставить комментарий

Adblock
detector