Читать статью на русском языке

Щасливі бать­ки пе­ре­да­ють своїй дитині здатність відчувати се­бе щас­ли­вою на ге­не­тич­но­му рівні.

Про це свідчать ре­зуль­та­ти но­во­го епігенетичного дослідження, ав­то­ром яко­го є лікар Аль­бер­то Бу­кей.

За
сло­ва­ми дослідника, здатність відчувати щас­тя програмується
ге­не­тич­но, а не розвивається після на­род­жен­ня в процесі
ви­хо­ван­ня.

Сильні позитивні емоції, стан щас­тя, за­пус­ка­ють
в організмі чоловіка і жінки певні хімічні реакції, які здатні
впли­ва­ти на ге­не­тич­ний код, що міститься в сперматозоїдах і
яйцеклітинах.

Відомо, що поведінка батьків та їх сприй­нят­тя
світу впли­ва­ють на ха­рак­тер ма­лю­ка і на йо­го влас­не сприй­нят­тя
навколишніх лю­дей і подій.

Од­нак, лікар Бу­кей своїм
дослідженням підкрес- лює, що здатність відчувати се­бе і вес­ти се­бе як
щас­ли­ва лю­ди­на успадковується не на рівні ви­хо­ван­ня, а є
врод­же­ною.

Оставить комментарий

Adblock
detector