Читать статью на русском языке

Вчені де­таль­но досліджували пи­тан­ня алер- гії на ко­тя­чу шерсть.

Ви­я­ви­ло­ся, для то­го, щоб алергія не ви­ник­ла, го­лов­не — не до­пус­ка­ти кішку в спаль­ню.

Лікар Джу­зеп­пе Вер­ла­то і йо­го ко­ле­ги з італій- ського Університету
Ве­ро­ни вив­чи­ли дані об­сте­жен­ня здо­ров’я органів ди­хан­ня
Європейського Співтовариства (European Community Respiratory Health
Survey, ECRHS).

Об­сте­жен­ня охоп­лю­ва­ло більшу ко­гор­ту
хво­рих на аст­му, в крові у яких ме­ди­ки ви­яв­ля­ли імуно- глобулін Е
(IgE) — антитіло про­ти алер­ге­ну котячої лу­пи. У час­ти­ни па­цієнтів в дома бу­ли кішки.

У час­ти­ни пацієнтів за час
об­сте­жен­ня роз­ви­ну­ла­ся алергія на ко­тя­чу шерсть. Ко­ли вчені
по­ча­ли аналізувати, які чин­ни­ки впли­ну­ли на роз­ви­ток алергії,
з’ясу­ва­ло­ся дві об­ста­ви­ни. По-пер­ше, алергічна реакція не
ви­ни­ка­ла, як­що гос­по­дар не до­пус­кав кішку в спаль­ню.

По-дру­ге,
у лю­дей, які за­во­дять кішку в до­рос­ло­му віці, алергія на ко­тя­чу
лу­пу розвивається частіше, ніж у тих, хто жив в од­но­му бу­дин­ку з
кішкою ще в дитинстві.

«Ри­зик ниж­чий, як­що у вас бу­ла кішка в
дитинстві, але він ви­щий, як­що у вас вже є якесь алергічне
за­хво­рю­ван­ня», — зазначає керівник дослідження лікар Джу­зеп­пе
Вер­ла­то.

Оставить комментарий

Adblock
detector