Державні пільги можна умовно розділити на два види — відпустки та грошові допомоги.

Хоча поняття декретної відпустки міцно увійшло в наше життя, але юридично такої відпустки немає, точніше, нею можна назвати як відпустку по вагітності та пологах, так і відпустку по догляду за дитиною (ст.17 та 18 Закону України про відпустки).

Вагітній жінці, яка працює офіційно, надається оплачувана відпустка по вагітності та пологах, що компенсує втрату зарплати за цей період. Підставою для відпустки є лікарняний лист із жіночої консультації (він же — лист тимчасової непрацездатності), виданий згідно з п. 1 ст. 51 Закону 2240 «Про загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності».

Відпустка починається з тридцятого тижня вагітності і ніяк не залежить від кількості часу, відпрацьованого на підприємстві. Для жінки, офіційно оформленої, сума допомоги по вагітності та пологах розраховується з середньоденної (середньогодинної) заробітної плати на кількість робочих днів (годин), що припадають на відпустку.

Коли жінка працює неофіційно, сума допомоги розраховується виходячи із середнього доходу на кількість календарних днів, які припадають на декретну відпустку, без урахування вихідних і свят.

Відповідно до Закону України про відпустки, жінці надається відпустка по вагітності та пологах тривалістю 126 календарних днів (70 до пологів і 56 — після). У разі народження двох і більше дітей, або будь-яких ускладнень при пологах відпустку збільшується до 140 днів (70 — до, і 70 після пологів).

Додатковий лист непрацездатності на чотирнадцять календарних днів у такому випадку видається за місцем спостереження вагітної жінки, на підставі запису в історії пологів та в обмінної карти вагітної, засвідченої підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбулися пологи.

Весь цей час проводиться виплата допомоги у повному обсязі за рахунок коштів Фонду страхування в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Відпустка по вагітності та пологах надається в повному обсязі незалежно від того, коли саме народилася дитина. Тобто, якщо до пологів майбутня мама не витратила 70 покладених днів, їх залишок переноситься на післяпологовий період.
Якщо жінка відноситься до 1-4 категорії постраждалих при аварії на Чорнобильській АЕС, то вона має право отримати лікарняний лист на 180 днів (90 до пологів і 90 — після).

Для того щоб почати відпустку в період до пологів, жінці потрібно перебувати на обліку в жіночій консультації чи поліклініці. Інакше вона отримує лікарняний лист з дня пологів: 56 днів у звичайному випадку; 70 днів при народженні декількох дітей, передчасних пологів або виникли ускладнень, і 90 днів, якщо мама відноситься до 1-4 категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС.

У ситуації, коли мама вже перебуває у відпустці по догляду за старшою дитиною або дітьми, вона все рівно має право на відпустку по вагітності та пологах на загальних підставах, і ця відпустка має бути сплачена повноцінно.

Якщо жінка перебуває у будь-якій іншому відпустці, вона має право на відпустку по догляду за дитиною, на загальних підставах, з того дня, коли був виписаний листок непрацездатності. А дні попереднього відпустки, що залишилися, надаються їй пізніше.

По закінченню відпустки по вагітності та пологах, молода мама може вийти на роботу, або піти у відпустку по догляду за дитиною, однак тоді вона вже не буде отримувати середню зарплату щомісяця. Жінці у відпустці по догляду за дитиною призначена лише сума, що виплачується підприємством з коштів Фонду державного страхування (а якщо мама не працює — вона може отримувати ці гроші через районний орган соціального забезпечення).

За бажанням жінки, під час відпустки по догляду за дитиною, вона може працювати неповний робочий день або на дому, не втрачаючи права на отримання державної допомоги (ст.179 Трудового Кодексу). Весь цей час нараховується як загальний, так і безперервний трудовий стаж, а також стаж роботи за фахом (спеціальний трудовий стаж) (ст.181 Трудового Кодексу).

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості. Якщо дитина має потребу у домашньому догляді, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

За час відпустки за жінкою, яка має дитину, зберігається місце роботи (посада).

Відповідно до ст. 184 Трудового Кодексу звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — дивись ст. 179 Трудового Кодексу), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Оставить комментарий

Adblock
detector