Жінки в усьому світі піддаються різним формам дискримінації, включаючи тести на вагітність під час працевлаштування та звільнення вагітних жінок.

Дізнайтесь, яких прав для жінок повинен дотримуватись наймач в Україні. Законодавство України захищає жінок від пологів на робочому місті. Будьте готові відстоювати свої права.

 • Які права має вагітна жінка при прийомі на роботу? Забороняється відмовляти у прийомі на роботу, якщо мотивом є вагітність.

 • Чи має право роботодавець звільнити вагітну жінку? Звільненння вагітних жінок не допускається, крім випадків повної ліквідаціїї підприємства, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

 • Від яких робіт вагітна жінка має право відмовитись? Не допускається залучення вагітних жінок:
  — до роботи у нічний час;
  — до надурочних робіт;
  — до робіт у вихідні дні;
  — направлення у відрядження.

 • Чи має право вагітна жінка працювати неповний робочий день? За проханням вагітної жінки, власник чи уповноважений ним орган забов’язаний встановити для неї неповний робочий день чи неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках відбувається пропорційно відпрацьованому часу в залежності від виробітку.

 • Чи має право вагітна жінка перевестись на більш легку роботу? Вагітні жінки, відповідно до медичного висновку, переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені в цей перід робочі дні.

 • Чи мають право вагітні жінки на збереження норм виробітку та середній заробіток? Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

 • Чи має право вагітна жінка на пільги при отриманні путівок та матеріальної допомоги? Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу.

 • Яка тривалість відпустки у зв’зку з вагітністю та пологами? На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів — 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. Дізнайтесь, як оплачується відпустка у зв’язку з вагітність та пологами(декретна відпустка):
  — працюючим жінкам;
  — безробітним;
  — приватним підприємцям;
  — студентам.

 • Чи має право вагітна жінка приєднати щорічну відпустку до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами? У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.

 • Чи має право вагітна жінка на додаткову відпустку для догляду за дитиною? За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

 • Чи зараховується в загальний стаж роботи відпустка в зв’язку з вагітністю та пологами? Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою матері або батька, дідуся чи бабусі або родичів,які доглядають за дитиною, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Оставить комментарий

Adblock
detector