Спочатку зупинимося на самому визначенні поняття «одинока мати».

Згідно з листом Мінпраці України від 20.04.2005 р. № 36-152, до категорії «одинока мати» може належати:

  • жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;

  • вдова;

  • жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незалежно від того, отримує вона аліменти, а також жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

На що розраховувати?

Основний вид допомоги для самотньої матері передбачений вже відомим нам Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», від 21.11.1992 № 2811-XII.

У статтях 18 1 — 18 3 зазначено, що допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності відповідної довідки державного органу РАГСу про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини. Такий вид допомоги призначається на кожну дитину, незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, як, наприклад, допомога у зв’язку з народженням дитини, або допомога до досягнення дитиною 3-річного віку.

Виплачується допомога до досягнення дитиною 18 років, а якщо дитина вчиться на денній формі навчання у вищому навчальному закладі I — IV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі, — до закінчення такою дитиною навчального закладу, але не пізніше ніж дитині виповниться 23 роки.

Розмір дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На сьогоднішній день максимальний розмір допомоги на дітей до 6 років одиноким матерям складає 278,5 грн., А мінімальний — 167,1 грн.

Права на роботі

Якщо одинока мама бажає влаштуватися на роботу, прийом проводиться на загальних підставах і шляхом укладення трудового договору. Самотня мати повинна пам’ятати, що якщо вона запрошена на роботу в порядку переведення з іншого підприємства чи установи, їй не може бути відмовлено на закінчення трудового договору.

Також необхідно пам’ятати, що згідно ст.184 КЗпП роботодавцям забороняється відмовляти одиноким матерям — за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, в прийомі на роботу і знижувати їм заробітну плату із зазначених мотивів. Звільнитися з підприємства така мама може тільки за власним бажанням (ст. 38, 184 КЗпП). Якщо роботодавець все ж відмовляє в працевлаштуванні, вона має право оскаржити це в судовому порядку.

Додаткова відпустка
Тепер зупинимося на відпустках. Працюючим самотнім мамам надаються щорічні відпустки, зі збереженням на їх період місця роботи, посади та заробітної плати (ст.74 КЗпП). Перш за все, це основна відпустка, її тривалість не може бути менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Але, крім основної відпустки, відповідно до ст.19 Закону України «Про відпустки», від 15.11.1996г. № 504/96-ВР, одинокій матері надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. На практиці зустрічаються випадки, що одинока мама має кілька підстав для отримання даного виду відпустки, тоді при документальному підтвердженні, загальна тривалість такої відпустки не може перевищувати 14 календарних днів. Ще, відповідно до ст. 185 КЗпП, власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати одиноким матерям путівки в санаторії або будинку відпочинку, безкоштовно або на пільгових умовах, і також надавати їм матеріальну допомогу, але це повинно бути передбачено в колективному договорі.

Квартирне питання

І наостанок хотілося б зупинитися ще на одній, досить актуальній пільзі, передбаченій законодавством для одиноких мам — це пільги у наданні житлових приміщень. Дане питання регулюють Житловий кодекс України (глава 1, розділ 3) та Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Відомо, що в кожному районі ведеться облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, так звана постановка на квартирний облік. Тим, хто перебуває на такому обліку, житлові приміщення надаються в порядку черговості. Вона буває: на загальних підставах, першочергова і позачергова. Так ось, самотнім мамам згідно ст.45 Кодексу, житло повинне надаватися в першу чергу.

Такі сім’ї не втрачають права першочергового одержання житлових приміщень і у випадку, коли після взяття на квартирний облік діти досягнуть повноліття.

Оставить комментарий

Adblock
detector