Міністр юстиції України Олександр Лавринович підписав наказ Мін’юсту від 10.05.2011 р. № 1303/5 «Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта», яким скасовано рішення про державну реєстрацію Календаря профілак- тичних щеплень в Україні.

Це питання розглядалося на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 18 травня.

Зокрема, у цьому документі сказано: «Відповідно до підпункту «в¹» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та підпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мін’юсту від 31 липня 2000 року № 32/5, зареєстрованого в Мін’юсті 31 липня 2000 року за № 458/4679, наказую:

Скасувати рішення про державну реєстрацію Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 лютого 2006 року № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2006 року за № 665/12539».

У висновку до цього наказу зазначено, що відповідно до прецедентної практики Європейсь- кого суду з прав людини запровадження обов’язкового щеплення — це втручання в право на повагу до приватного життя, гарантоване п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

Джерело: Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Оставить комментарий

Adblock
detector