Зимові канікули-2012
мож­на про­вес­ти не ли­ше вдо­ма або на дачі, а й в захоплюючій
подорожі ра­зом з ди­ти­ною. Який са­ме виб­ра­ти марш­рут —
спор­тив­ний, пізнавальний, роз­ва­жаль­ний або прос­то со­няч­ний…

Гірські лижі: Австрія, Франція, Болгарія, Фінляндія та Італія

По­чи­на­ти
на­вчан­ня ка­тан­ню на гірських ли­жах мож­на із трирічного віку.
Прав­да, для цьо­го потрібен хо­ро­ший інструктор. Як­що ж ди­ти­на вже
хо­дить до шко­ли, то їй підійдуть і групові за­нят­тя гірськими
ли­жа­ми на од­но­му з фінських, авст- рійських чи італійських лиж­них
курортів.

Цілком ймовірно, ва­ша ди­ти­на бу­де вчи­ти­ся ка­та­ти­ся на
гірських ли­жах з од­ним із зо­ря­них нащадків: у дні зи­мо­вих канікул
ба­га­то зірок відправляються на гірськолижні ку­рор­ти.

Се­ред
найактуальніших гірськолижних пропозицій на новорічні канікули-2012 —
австрійський ку­рорт Цил­лер­таль вартістю від 520 до 730 євро за сім
но­чей, італійський гірськолижний ку­рорт Валь ді Вас­са — за 600 євро,
фран­цузь­кий ку­рорт Мерібель вартістю близь­ко 900 євро, бол­гарсь­кий
гірськолижний ку­рорт Бан­ско, де мож­на про­вес­ти 10 но­чей за 450 —
600 євро, і фінський Пел­ло за 700 євро на тиж­день, звідки та­кож
мож­на відправитися в гості до Діда Мо­ро­зу або з’їздити
про­гу­ля­ти­ся по Гельсінкі.


Оставить комментарий

Adblock
detector